CARPETA CIUTADANA
ACCÉS AMB VALId
ACCÉS AMB CERTIFICAT
La Carpeta del Ciutadà és un servei que l'Ajuntament d'Olot ofereix als ciutadans, permetent-los consultar les seves dades de padró, vehicles, immobles, guals, rebuts, realitzar pagaments on-line i realitzar tràmits administratius, permetent reduir al màxim els seus desplaçaments a les oficines municipals i tenir accés les 24h al dia.

Per tal de poder accedir als serveis de la Carpeta Ciutadana és necessari tenir un certificat electrònic IDCAT o el DNI electrònic admés per CatCert per identificar-se i poder signar documents. Pot sol·licitar-ne un a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de l' Ajuntament d'Olot o al Consell Comarcal de la Garrotxa.

Com demanar el certificat digital IDCAT

 

Projecte co-finançat per el Ministerio de Industria, Energia y Turismo-Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

 

Projecte: TSI-050100-2008-56

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Ajuntament d'Olot Passeig Ramon Guillamet 10, 17800 Olot (Girona)     Entorn segur