VALIDACIÓ DE DOCUMENTS EMESOS PER LA CARPETA CIUTADANA


Els documents emesos per la Carpeta Ciutadana que es poden verificar amb aquesta opció contenen signatura electrònica basada en un certificat reconegut per l'Agència Catalana de Certificació, generat per un dispositiu segur; per la qual cosa, d'acord amb el que s'estableix a l'article 3.4 de la Llei 29/2003, de 19 de desembre, s'equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades presents al paper.

Un cop recuperat el document PDF, si voleu configurar el programa Adobe Reader perquè validi les signatures electròniques, seguiu el següent enllaç enllaç

Introduïu la referència electrònica del document:

NIF Referència